Kontakt

Miroslav Trejtnar
Galerie DO/OKA Husova ul. 4, Praha 1, 110 00
email galerie: DO/OKA


O galerii

Galerie DO/OKA se zrodila díky vstřícnosti ředitelky pražské pobočky Psychologického ústavu paní dr.Šolcové a knihovnic PSÚ. Společně výtvarníkům nabízíme pět výloh knihovny jako příležitost pro vystavování. V galerii DO/OKA se tak mohou realizovat projekty, které formou i obsahem reagují na daný prostor a oslovují kolemjdoucí diváky.

M. Trejtnar

Chcete vystavovat? Podmínky pro vystavování jsou zde:

Délka výstavního termínu:

Délka výstavy je dva měsíce. Vystavené exponáty jsou z ulice viditelné 24 hodin denně 7 dní v týdnu a zdarma.

Plochy pro vystavování a velikost exponátů:

  • 5 x výlohy
  • velikost prostoru pro díla je 180 cm výška, 130 cm šírka a 40 cm hloubka
  • Uváděné jsou maximální rozměry. Obrazy mohou být samozřejmě menší; mohou být dva nebo i více obrazů vedle sebe, nebo nad sebou.
  • Doporučuji velká a výrazná díla.

POZOR! Všechny obrazy MUSÍ mít v obou horních rozích očka průměr min. 4 mm pro zavěšení na háčky. POZOR!

Obrazy visí v prostoru na dvou lankách s háčky a musí mít 2 závěsy v obou horních rozích, aby se zabránilo otáčení. Pokud plánujete vystavení objektů, musíte si zajistit podstavce.

Provozní náklady:

Vystavující hradí 1500,- Kč na provozní náklady. Platba zahrnuje mytí výloh, úklid vnitřních ploch výloh, prasklé žárovky, banner, info na webu a foto.

Osvětlení výloh:

Vystavující hradí 990,- kč za spotřebovanou elektřinu za osvětlení. Za 8 hodin denně je cena za elektřinu 495,- Kč za měsíc tzn. 990,- Kč za celou dobu trvání výstavy. Každá výloha je opatřena dvěma světly. Povolená doba osvětlení je od 12 hodin v poledne do 20 hodin večer. Platby se odevzdávají první den při instalaci výstavy.

Nájem:

Vystavující daruje jedno umělecké dílo - obraz, grafiku, kresbu, fotku - dle svého vlastního výběru do fondu Psychologického ústavu. Velikost tohoto díla včetně rámu musí mít nejméně formát A4. Dílo musí být adjustované takovou formou, aby se dalo zavěsit na zed´. Dílo se musí odevzdat do konce výstavy.

Při nezaplacení provozních nákladů se výstava nebude instalovat. Při neodevzdání díla se do fondu ústavu zahrne před demontáží výstavy jedno z vystavovaných děl.

Moje práce při instalaci a demontáži výstavy je zdarma.

Jak označit výstavu názvem a jménem autora:

Ve výloze je banner A3 se jménem autora, názvem výstavy a popř. emailovou adresou a názvem webové stránky autora. Pokud autor chce výstavu doplnit dalším textem k jednotlivým dílům, musí si jej zajistit a adjustovat sám. Vystavující by měl zaslat i elektronickou podobu pozvánky na výstavu. Ta bude umístěna na webové stránce a rozeslána emailem.

Upozornění: zaměstnanci ústavu a vrátný se NEBUDOU věnovat informování případných zájemců o vaše díla a poskytovat další informace. Vstup do prostor Ústavu pro návštěvy není možný a díla se do vnitřních prostor knihovny neumísťují. Pro vystavování jsou určeny pouze výlohy. Ty jsou ovšem přístupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu a zdarma.

V knihovně pracují zaměstnanci, které instalace ruší při práci. Jsme zde trpěni a naší snahou je instalovat co nejrychleji a rušit co nejméně.

Instalace a deinstalace:

  • Začátek instalace je podle dohody, většinou od 9 hod.
  • Úklid výstavy začíná dle dohody, většinou od 9 hod.

Formulář přihlášky

Jméno:
Adresa:
email:
Stručné c.v.:
Termín:
Náhradní termín:
Popište prosím co chcete vystavit:
Vložte prosím link na Váš web:

Doporučuji Vám odeslat také fotografie Vašich prací a fotografie projektu, který chcete vystavovat.
Pro odeslání použijte prosim tento email a nejméně 5 fotografií přiložte jako přilohu.

Zasláním přihlášky nevzniká žádný nárok na obsazení výstavního termínu. Termín musí být potvrzen ze strany Galerie DO/OKA a musí být uzavřena dohoda o uspořádání výstavy. Galerie není povinna odpovídat na zaslané nepřijaté přihlášky.